Ilmainen masennustesti

Voit arvioida omaa tai läheisesi vointia alla olevalla, asiantuntijoiden suosimalla PHQ-9-masennuskyselyllä

Siirry testiin

Testin tarjoaa Lifeclass – verkkokurssi masennuksesta

Masennus: oireet ja tunnistaminen

Masennus eli depressio on yleinen sairaus, joka aiheuttaa usein huomattavaa kärsimystä sekä sairastuneelle että tämän läheisille.

Masennuksen yleisiä oireita ovat muun muassa:

 • Mielihyvän puute: aiemmin iloa tuottaneet asiat eivät tunnu enää kiinnostavilta
 • Uniongelmat, unihäiriöt, vaikeudet nukahtaa, yölliset heräilyt, liiallinen nukkuminen
 • Väsymys ja tarmottomuus
 • Mielen ja liikkeiden hidastuminen: tunne siitä, että “käy hitaalla”
 • Selittämättömät syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet
 • Madaltunut itsetunto
 • Vetäytyminen sosiaalisista tilanteista ja ihmissuhteista
 • Yleinen negatiivisuus
 • Kohteeton suru tai pitkään jatkunut surumielisyys
 • Kiputilat – esim. selkäkipu, nivelkivut, vatsavaivat ja päänsäryt
 • Muutokset painossa: huomattava lihominen tai laihtuminen
 • Kasvanut tai madaltunut ruokahalu
 • Kasvanut alkoholin ja päihteiden käyttö
 • Seksuaalinen haluttomuus, tai muutokset seksuaalisessa käyttäytymisessä
 • Toivottomuus ja ajatukset kuolemasta

Koska masennuksen oireet voivat olla moninaisia, masennusta itsellään tai läheisellään epäilevän kannattaa ennen kaikkea kiinnittää huomiota käyttäytymisen muutokseen.

Masennustesti ja masennuksen vakavuusasteet

Suomessa asiantuntijat käyttävät usein PHQ-9-masennuskyselyä oireiden kartoittamiseen ja masennuksen tunnistamiseen. Kyselyllä voit arvioida myös itsenäisesti mahdollisia masennusoireitasi. Masennustestin voi tehdä riippumatta siitä, onko sinulla masennuksen diagnoosia vai ei.

Masennusdiagnoosit jaetaan eri vakavuusasteisiin. Luokittelu perustuu oireiden lukumäärään, laatuun ja voimakkuuteen – mutta ennen kaikkea siihen, kuinka paljon oireet vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn.

Lievästä masennuksesta kärsivä henkilö pystyy yleensä vielä työskentelemään tai opiskelemaan, vaikka se vaatii ylimääräistä ponnistelua.

Kohtalaisesta tai keskivaikeasta masennuksesta kärsivä voi tarvita sairauslomaa, koska muun muassa työ- ja toimintakyky saattavat olla huomattavasti alentuneet. Sairausloman tarve arvioidaan hoitotahon kanssa.

Vaikea masennus aiheuttaa lähes poikkeuksetta työkyvyttömyyttä, ihmissuhdeongelmia sekä elämän ilon katoamista. Moni vakavasti masentuneista kokee kuolemaan liittyviä ajatuksia – ja nämä ajatukset saattavat tuntua jopa vapauttavilta kärsimyksen keskellä.

Psykoottisessa masennuksessa puolestaan henkilö kärsii lisäksi myös harhaluuloista ja todellisuustajun hämärtymisestä.

Huomaathan, että masennuskyselyssä saamasi tulos on vain suuntaa antava – varsinkin jos arvioit läheisesi vointia. Masennusdiagnoosin voi antaa vain ja ainoastaan lääkäri. Testissä vähintään 12 pistettä saavista tilastollisesti noin puolella diagnosoidaan masennus.

Lifeclass – työkalut masennuksesta toipumiseen

Joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Kaikki me kohtaamme masennuksen läheisen tai ystävän roolissa.

Moni ei kuitenkaan tunnista masennuksen oireita eikä kunnolla ymmärrä, mistä masennuksessa on aidosti kyse.

Sairastuneet ja heidän läheisensä harvoin kuulevat vertaistensa kokemuksia ja oppeja. Moni elää vaikean tilanteen kanssa yksin, ilman tukea.

Lifeclass on tästä syystä rakentanut videopohjaisen, helposti seurattavan verkkokurssin masennuksesta. Masennuksen oireita kokevat ja heidän lähipiirinsä saavat kurssilla tuekseen Suomen johtavia mielenterveysalan asiantuntijoita ja useita masennuksen kokeneita vertaisia.

Kurssi luo laajan ymmärryksen masennuksesta sekä sen taustoista, ja antaa arvokasta näkemystä omaan tilanteeseen. Laadukkaat videot tuovat myös konkreettisia työkaluja toipumiseen tai masentuneen tukemiseen läheisenä.