← Takaisin masennustestiin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§:n  ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Lifeclass Oy (Y-tunnus: 2897673-4), Vironkatu 11 B 25, 00170 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jasu Koponen ([email protected])

REKISTERIN NIMI

Lifeclass Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lifeclass Oy:n tuottamien palvelujen (lifeclass.fi, kurssi.lifeclass.fi, masennustesti.fi) käyttäminen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lifeclass Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisterin ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää Lifeclass Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Lifeclass Oy saattaa käyttää käyttäjä- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätiedot (esim. sisäänkirjautumiset, verkkokurssin suorittamisen seuranta)

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä kirjautuneena tapahtuva sivuston käyttö.

SIVUSTOJEN KÄVIJÄSEURANTA

Lifeclass.fi-, kurssi.lifeclass.fi- ja masennustesti.fi-sivustoilla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lifeclass Oy:n käytössä, paitsi Lifeclass Oy:n:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lifeclass Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Lifeclass Oy:n palveluiden tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Hävityspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tiedot sijaitsevat salasanasuojatuilla palveluilla.

Päivitetty 4.10.2018